Om oss

 

MED RELATIONER I FOKUS

Vi är ett litet familjärt HVB- hem med fem platser för ungdomar mellan 16-22 år. Vi håller till i Husby och har fem små lägenheter med dusch och kök i en sammanhållen korridor, där även personalen finns dygnet runt. Det finns även en boendekedja där vi har fristående lägenheter som nästa steg i ungdomens utveckling till att kunna träna för ett självständigt liv.

Exit har funnits i 22 år och har med det en del erfarenheter av att arbeta med ungdomar och deras behov.

benjamin-davies-265095.jpg

Personalen arbetar som behandlingsassistenter och är socionomer, beteendevetare eller har andra utbildningar/ erfarenheter av målgruppen.

Vi tänker att relation är en viktig del i arbetet och varje ungdom har en kontaktperson som har samtal och stöttar sin ungdom. Kontaktpersonen har också kontakt med skola, BUP, föräldrar, socialtjänsten samt andra som finns i ungdomens nätverk.

Vi arbetar på socialtjänstens uppdrag och gör genomförandeplaner tillsammans med dem och föräldrar.

På Exit Stockholm tar vi emot både SOL och LVU placeringar.